Değerli öğrenciler! Kurullarda ve stajlarda almış olduğunuz teorik ve pratik dersleri, girdiğiniz sınavları ve öğretim üyelerini değerlendireceğiniz bu anketler, sizlere daha iyi bir eğitim sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Dolduracağınız bu anketler en kısa sürede değerlendirilecek, oluşacak ortak kanaatler ve öneriler doğrultusunda daha iyi bir eğitimin sağlanması için gerekli adımlar atılacaktır. Sizlerin görüşleri bizim için çok değerlidir. Bunun için girdiğiniz tüm kurul ve stajları lütfen değerlendirin.